Duyurular

7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlanarak Öğrenimine Devam Etmek İsteyenlerin Dikkatine

Son Güncelleme Tarihi : 23.07.2018 17:05:41

    18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanunun 15. maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 – Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

    Bu Kanun kapsamında 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilenler başvuru yapabileceklerdir.

 Bu kanun’dan faydalanmak isteyen öğrecilerden, kayıtlarının silindiği Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları halinde, durumları uygun bulunanlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

      *Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dilekçesi

2-Lise Diploması ( Ön Lisans ve Lisans Programlarına Başvuracaklar için )

3-Lisans/Yüksek Lisans Diploması( Yüksek Lisans/ Doktora Programlarına Başvuracaklar için)

 4-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Af Kanunu Metni için tıklayınız.

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için tıklayınız

İletisim Rehberi

  

 

 

 

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık