Esaslar

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları 

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevzuatı
-Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar
-Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
-Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları
-Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları (6. Madde Değişikliği)
-7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri
-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar