Yönetmelik/Yönerge

YÖNETMELİKLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya MeslekYüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

YÖNERGELER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Belgeler
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık